سازمان های وابسته


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با واحد پورتال مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541

سازمان ها: تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان امور اراضی کشور،سازما نمراتع جنگلها و آبخیزداری کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ نباتات ، سازمان شیلات ایران ،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،سازمان چای کشور ،سازمان امور عشایر ایران

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

کاظم خاوازی


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

k.khavazi@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

قائم مقام ریاست سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

h.tahmasbi@areeo.ir

اسکندر زند

مشاور عالی وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

eszand@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

کامبیز بازرگان

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

Bazargan_k@yahoo.com

حجت الاسلام

حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.saeidian@areeo.ac.ir

علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66430444

66430449

خیابان آزادی-بین نواب و رودکی- سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه 13 ، معاونت ترویج

moayedeiali@yahoo.com

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-ط دوم

d_hamahangi@areeo.ac.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر امور فناوری

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

غلامرضا گل محمدی

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghgolmohammadi@gmail..com

مرجانه صادقیان

مدیرکل امور مالی

22400079

22401163

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

m.sadeghian@yahoo.com

محمود بهمنی

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22402300

22400077

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

mahmoudbahmani@ymail.com

ژاله فدایی

رئیس گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

سیدباقر محمودی 

سرپرست معاونت   برنامه ریزی و امور اقتصادی

22413806

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


مصطفی آقایی

مشاور رئیس سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

سید باقر محمودی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22400832

22400948

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bagher_m@yahoo.com

فرجام ناظری

مدیر دفترامور حقوقی

22402837

22413802

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farjamnazery@yahoo.com

تقی عمادی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

t.emadi@areeo.ac.ir

تورج ولی نسب

مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

T_vailinassb@yahoo.com

علی علیزاده علی آبادی

مشاور رئیس سازمان وسرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810

 

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

بهمن

امیری لاریجانی

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

b.amirilarijani@areeo.ac.ir

علیرضا سید اسحاقی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی و رئیس حوزه معاونت ترویج

66430465

66430464

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

Seyed.alireza2@gmail.com

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری

66430463

66596333

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

f.banihashem@areeo.ac.ir

حسین فرازمند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

22413926

22401086

2240067

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farazmand@areeo.ac.ir

دکتر حسین نجفی

مدیر کل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

22400333

22414410

22414411

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400087

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

سید کریم موسوی

قائم مقام معاون آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousavi@areeo.ac.ir

مریم طهماسبی

مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران

66124262

66940754

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 10

maryamtahmasbi1359@yahoo.com

علی خبیری

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

66430462

66430449

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

a.khabiri@areeo.ac.ir

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره دفتر

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

حسین شیرزاد

رییس سازمان

   

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

احمد احمدی شریف

مشاور و سرپرست دفتر حوزه مدیر عامل

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

محمد تقی رجایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88900442

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

علی برابری

معاون فنی و بازرگانی

88901389

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_business@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

معاون توسعه تعاونی ها ، تشکل ها و نظام های بهره برداری

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

بهرام صحبتی

مدیر اداره کل منابع انسانی ، نوسازی و پشتیبانی

88901014

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

علی آقا جانی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

88902307

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

شاهین رستم پور

دفتر برنامه ریزی ، منابع اعتباری و فن آوری اطلاعات

88900416

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مرتضی معتمد

مدیر دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی

88901011

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محرمعلی جبرئیلی

مدیر دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها

88803082

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محسن مأموریان

مدیر دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری

88901010

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

سید عباس سیدی

مدیر دفتر حسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی

88893985

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

نادر علیزاده

مدیر دفتر نظام های بهره برداری ، تعاونی های تولید و شرکت های سهامی زراعی

88383065

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

احمد بالان

مدیر دفترتوسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها

88900336

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حسین عسگری

مدیر دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

علی خسروی

مدیر دفترمطالعه ، پایش و توسعه بازارهای داخلی

88383095

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

رضا رسولیان

مدیر حراست

88803540

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

تقی رجبی

مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل

88939604

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

امیر رضا انصاری منش

مشاور مدیرعامل

88901010

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حجت الاسلام و المسلمین رحمت عابدی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

88900471

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

احمدابن علیپور

مدیردفتر حقوقی

88900610

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حسین اعتراف

معاون بازرسی و عملکرد

88939604

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حبیبه اصغری

معاون روابط عمومی وامور بین الملل

88901385

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

news@corc.ir

سازمان امور اراضی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مهندس علیرضا اورنگی

رییس سازمان امور اراضی کشور

43673902

8813188

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

پرویز محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

43673903

88841729

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

p.mohammadi@laoi

حسین امیرحیدری

معاون توسعه و ساماندهیاراضی

43673972

88833614

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

h.amirheydari@laoi.ir

فرید صیدی‌نژاد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
کشاورزی

43673812

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

f.seidinejad@laoi.ir

سیدنصرالله محقق بهشتی

مشاور ومدیر کل دفتر ریاست و امور
استانها

43673912

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

علی صابری

رئیس حوزه نماینده حاکم شرع و ولی امر

43673731

88833615

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

a.saberi@laoi.ir

علیرضا کلیدری

سرپرست دفتر ترویج ، روابط عمومی و اموربین الملل

43673960

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

www.laoi.ir

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خلیل آقایی

معاون وزیر و رییس سازمان

22446501

22488477

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

ناصر مقدسی

قائم مقام رئیس سازمان و رییس شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری

22446505

22488474

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

nasermoghaddasi@yahoo.com

مسعود منصور

معاون حفاظت و امور اراضی

22446504

22488471

22488556

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

پرویز گرشاسبی

معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان

22446514

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

p.garshasbi@frw.org.ir

مصطفی کیاکجوری

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

22446560

2244446510

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

حاج اقا طباطبایی نژاد

نمایندگی ولی فقیه

22457959

22488495

22488495

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

علی جمشیدی ها

مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد

22446501-2

22488477

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

نوراله کوچ پی ده

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

22446522

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

علی اکبر مودبی

مدیرکل امور مالی

22488478

22488528

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

کوروش قنبری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها

22446532

22446531

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

اکرم توفیقی

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی

22488491

22446564

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

a.tofighi@frw.org.ir

منوچهر سرداری

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

22488539

22488542

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

بهمن افراسیابی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت

22488480

22488513

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

محمدعلی فتاحی اردکانی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری

22446512

22488550

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

ابوالفضل یاوری

مدیرکل دفتر امور مراتع

22488555

22488468

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

yavari@gmail.com

info@frw.org.ir

عباس کارگر

مدیرکل دفتر امور بیابان

22488541

22488565

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

فریبرز غیبی

سرپرست مرکز جنگلهای خارج از شمال

22488475

22446530

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

عباسعلی نوبخت

معاونت امور جنگل

22488546

22488546

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

رضا بیانی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات

22446600

22446515

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

علیرضا هدایتی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

22488532

22446507

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

Ar.hedayati@frw.org.ir

عیسی عباسی

مدیرکل دفتر امور حقوقی

22488479

23563212

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

وحید جعفری

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی

22488600

22488600

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

عباس سمیعی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

22446508

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

m.naghilu@frw.org.ir

محمد عقیقی

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

22488533

22488568

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

سرهنگ سبزعلی

فرمانده یگان حفاظت

22488567

32318505

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

 

علی جمشیدی ها

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

22488573

22488485

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

ali_jamshidiha@frw.ir

سازمان دامپزشکی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

علیرضا رفیعی پور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88957007

88953400

88962392

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivohead@ivo.ir

حمزه کلانتری

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه

88957242

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

h.kalantari@ivo.ir

محمدباقر مقدس

مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

88957007

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.b.moghadas@ivo.ir

احمدعلی

حبیب کاظمی

مشاور امور اقتصادی ریاست سازمان

88962304

88998503

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.habibkazemi@ivo.ir

ناصر رسولی

معاون مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، روابط عمومی و بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

 

حسین مهدوی شهری

مدیر پدافند غیر عامل

88958962

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hn.mahdavi@ivo.ir

علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری

88957315

88957252