سازمان های وابسته

 
جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی/ واحد پورتال تماس حاصل نمایید.
 
تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541
 
 
سازمان ها: تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان امور اراضی کشور،سازما نمراتع جنگلها و آبخیزداری کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ نباتات ، سازمان شیلات ایران ،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،سازمان چای کشور ،سازمان امور عشایر ایران
 
 

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

کاظم خاوازی


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

k.khavazi@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

قائم مقام ریاست سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

h.tahmasbi@areeo.ir

عبدالرضا باقری

مشاور عالی معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ar.bagheri@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

رسول زارع

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

r.zare@areeo.ac.ir


معاون آموزش و ترویج سازمان

6، 66430444

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


حجت الاسلام حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.saeidian@areeo.ac.ir

سید جلال الدین بصام

معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

66340768

66430448

66940755

66430433

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bassamsje@areeo.ac.ir

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-ط دوم

d_hamahangi@areeo.ac.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر انتقال فناوری

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

غلامرضا گل محمدی

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghgolmohammadi@gmail..com

اکبر قائدامینی

مدیرکل اداره کل امور مالی

22400079

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

a.ghaedamini@areeo.ac.ir

محمود بهمنی

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22400087

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.ahmani@areeo.ac.ir

ژاله فدایی

ریاست گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

حمید کهرام

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

22400832

22400832

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.kohram@rvsri.ac.ir

مصطفی آقایی

مشاور ریاست سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

احمد زارع فیض آبادی

مشاورمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ومدیرکل دفترفنی -مهندسی و امورپشتیبانی

22400857

22400832

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.zareafeizabadi@areeo.ac.ir

فرجام ناظری

مدیریت دفترامور حقوقی

22402837

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


تقی عمادی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

t.emadi@areeo.ac.ir

جواد مظفری

مشاور ریاست سازمان و مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

j.mozaffari@areeo.ac.ir

علی علیزاده علی آبادی

مشاور ریاست سازمان وسرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810


بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

مهران ابوالحسنی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

66430465

22042032

66430464

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.abolhasani@areeo.ac.ir

ناصر سلطانیان

مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

026

36700797

026

36700895

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.soltanian@areeo.ac.ir

بهمن امیری لاریجانی

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

b.amirilarijani@areeo.ac.ir

محمدعلی شریفی

مشاور و مدیر حوزه معاونت ترویج و آمورش

66430446

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

e.sefidian@areeo.ac.ir

علی درجانی

مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

66430462

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.darjani@areeo.ac.ir

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و رییس کمیسیون امور زنان

66430463

66596333

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

f.banihashem@areeo.ac.ir

حسین فرازمند

ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

22413926

22401086

2240067

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farazmand@areeo.ac.ir

محمد عبداللهیان نوقابی

سرپرست دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

22400333

22414410

2241441

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.noghabi@areeo.ac.ir

ابراهیم سفیدیان

مشاور و مدیر حوزه معاونت ترویج و آموزش

66430444

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

e.sefidian@areeo.ac.ir

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400087

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

سید کریم موسوی

مسئول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی،آموزشی و مدیریت ترویج استان ها

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousavi@areeo.ac.ir

 

سازمان امور اراضی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مهندس علیرضا اورنگی

رییس سازمان امور اراضی کشور

43673902

8813188

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

پرویز محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

43673903

88841729

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

p.mohammadi@laoi

حسین امیرحیدری

معاون توسعه و ساماندهیاراضی

43673972

88833614

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

h.amirheydari@laoi.ir

فرید صیدی‌نژاد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
کشاورزی

43673812

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

f.seidinejad@laoi.ir

سیدنصرالله محقق بهشتی

مشاور ومدیر کل دفتر ریاست و امور
استانها

43673912

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

علی صابری

رئیس حوزه نماینده حاکم شرع و ولی امر

43673731

88833615

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

a.saberi@laoi.ir

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خلیل آقایی

معاون وزیر و رییس سازمان

22446501

22488477

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ناصر مقدسی

قائم مقام رئیس سازمان و رییس شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری

22446505

22488474

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

nasermoghaddasi@yahoo.com

مسعود منصور

معاون حفاظت و امور اراضی

22446504

22488471

22488556

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


پرویز گرشاسبی

معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان

22446514

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

p.garshasbi@frw.org.ir

مصطفی کیاکجوری

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

22446560

2244446510

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


حاج اقا طباطبایی نژاد

نمایندگی ولی فقیه

22457959

22488495

22488495

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


نگهدار اسکندری

مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد

22446501-2

22488477

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


نوراله کوچ پی ده

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

22446522

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علی اکبر مودبی

مدیرکل امور مالی

22488478

22488528

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


کوروش قنبری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها

22446532

22446531

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


اکرم توفیقی

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی

22488491

22446564

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

a.tofighi@frw.org.ir

منوچهر سرداری

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

22488539

22488542

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


بهمن افراسیابی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت

22488480

22488513

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


محمدعلی فتاحی اردکانی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری

22446512

22488550

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ابوالفضل یاوری

مدیرکل دفتر امور مراتع

22488555

22488468

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

yavari@gmail.com

info@frw.org.ir

عباس کارگر

مدیرکل دفتر امور بیابان

22488541

22488565

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


فریبرز غیبی

سرپرست مرکز جنگلهای خارج از شمال

22488475

22446530

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباسعلی نوبخت

معاونت امور جنگل

22488546

22488546

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


رضا بیانی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات

22446600

22446515

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علیرضا هدایتی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

22488532

22446507

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

Ar.hedayati@frw.org.ir

عیسی عباسی

مدیرکل دفتر امور حقوقی

22488479

23563212

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


وحید جعفری

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی

22488600

22488600

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباس سمیعی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

22446508

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

m.naghilu@frw.org.ir

محمد عقیقی

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

22488533

22488568

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


سرهنگ سبزعلی

فرمانده یگان حفاظت

22488567

32318505

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


 علی جمشیدی ها
 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
 22488573 22488485 اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع ali_jamshidiha@frw.ir

سازمان دامپزشکی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

علیرضا رفیعی پور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88957007

88953400

88962392

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivohead@ivo.ir

حمزه کلانتری

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه

88957242

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

h.kalantari@ivo.ir

محمدباقر مقدس

مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

88957007

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.b.moghadas@ivo.ir

احمدعلی

حبیب کاظمی

مشاور امور اقتصادی ریاست سازمان

88962304

88998503

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.habibkazemi@ivo.ir

ناصر رسولی

معاون مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، روابط عمومی و بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


حسین مهدوی شهری

مدیر پدافند غیر عامل

88958962

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hn.mahdavi@ivo.ir

علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری

88957315

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

makanali@ivo.ir

داریوش جهان پیما

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

88806407

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

d.jahanpeyma@ivo.ir

علیرضا اکبرشاهی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

88956142

88976994

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a_akbarshahi@ivo.ir

امراله قاجاری

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

88962303

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

amrellah.ghajari@ivo.ir

عباس عباسی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

88962380

88962380

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.abbasi@ivo.ir

مسعود محمدیان

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

88957193

88987391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hassan.vishteh@ivo.ir

قاسم رضاییان زاده

معاون تشخیص و مدیریت درمان

88956923

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ghasem.rezaeianzadeh@ivo.ir

محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفترامور دارو و درمان

88965391

88965391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohsen.mahdavinezhad@ivo.ir

محمد مومنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88957370

88957370

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.momeni@ivo.ir

محمد حبیبی

رییس مرکز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

44796892

44796993

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohammad.habibi@ivo.ir

جعفر دورودی

مدیر کل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا ، دارو و فرآورده های بیولوژیک

88957324

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

jafar.dorodi@ivo.ir

محمد غلامی

مدیر کل امور مالی و ذی حسابی

88958905

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

fainancial@ivo.ir

علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

88953399

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ali.a.rezaeinejad@ivo.ir

آرش آذرنوش

مدیر کل دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی

88957215

88971216

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

lvoplan@ivo.ir

حجت اله دنیایی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

88957214

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


بهمن عابدی کیاسری 

مدیرکل سازمان تخصصی روابط عمومی و امور بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivoinfo@ivo.ir

فاطمه زارعان رییس گروه روابط عمومی 88962384 88962384 خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی ivoinfo@ivo.ir

سازمان حفظ نباتات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدرضا درگاهی

رییس سازمان حفظ نباتات

22402712

22403197

خ اوین ، خ تابناک

director@ppo.ir

حجه الاسلام رجب بیت اللهی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

23091153

22401012

خ اوین ، خ تابناک

beytollahi@ppo.ir

سید محمد رضا میر

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی

23091105-6

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mir@ppo.ir


مدیریت حراست

23091138

22401012

خ اوین ، خ تابناک


عمادالدین شعاعی 

مدیرکل دفتر حقوقی ارزیابی و عملکرد

23091154

22401012

خ اوین ، خ تابناک

shoaei@ppo.ir

رضا مروتی

معاونت منابع توسعه مدیریت و منابع

8-23091507

22401012

خ اوین ، خ تابناک

morovati@ppo.ir

علیمراد سرافرازی

معاونت کنترل و مبارزه با آفات

23091505

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sarafrazi@ppo.ir

مهدی قائمیان

معاونت قرنطینه و کنترل آفات

23091503

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ghaemian@ppo.ir

محمدصادق همایونی

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات

23091238

22401012

خ اوین ، خ تابناک

homayuoni@ppo.ir

امیر بابک صاحب نظر

مدیرکل برنامه و بودجه

23091555

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sahebnazar@ppo.ir

مسعود محمودیان

مدیرکل امور مالی و ذی حسابی

23091509

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mahmoudian@ppo.ir

قاسم سرپناه

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

23091201

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sarpanah@ppo.ir

محمدظاهر رجبی 

مدیرکل دفتر پیش آگاهی

23091245

22401012

خ اوین ، خ تابناک

rajabi@ppo.ir

سعید معین

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی

23091400

22401012

خ اوین ، خ تابناک

moein@ppo.ir

فرزاد کلانتر

مدیرکل دفتر آفت کش ها

23091301

22401012

خ اوین ، خ تابناک

kalantar@ppo.ir

شبنم حیدری فاروقی

مدیر دفتر کنترل بیولوژیک

23091420

22401012

خ اوین ، خ تابناک

haydari@ppo.ir

اکبر آهنگران

مدیرکل دفتر قرنطینه

23091118

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ahangaran@ppo.ir

مریم جلیلی مقدم

مدیرکل دفتر تهیه تدوین مقررات

23091139

22401012

خ اوین ، خ تابناک

jalili@ppo.ir

احمد چراغیان­

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

23091114

22401012

خ اوین ، خ تابناک

cheraghian@ppo.ir

سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسن صالحی

رییس سازمان شیلات

4-66941363

2502

66940693

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

hsalehi@mail.fisheries.ir

محمدرضا وحیدی نژاد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

2517-2518

66941676

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

vahidinejad@mail.fisheries.ir

عباس امینی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین الملل

2522

66944444

66941673

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abbasamini@mail.fisheries.ir

آرش حاجی بابایی

مدیر حراست

2134

66942579

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

noori@mail.fisheries.ir

مجید کوق

مشاور و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

2524-2528

66941371

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

koogh@mail.fisheries.ir

آرش حاج بابایی

سرپرستدفتر حقوقی

2451

66943725

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران


عیسی گلشاهی

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت ،فراوری و توسعه بازار آبزیان

2455

66941372

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

golshahi@mail.fisheries.ir

حسینعلی عبدالحی

معاون توسعه آبزی پروری

66943860

2345

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abdolhay@mail.fisheries.ir

مهدی شکوری

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین

2350

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

afrasiabi@mail.fisheries.ir

وحید معدنی

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور

2343

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mokarami@mail.fisheries.ir

ناصر کرمی راد

مدیر کل دفتر بازسازی ذخائر آبزیان

2314

66941672

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

karamirad@mail.fisheries.ir

وحید مدنی

مدیر فنی و امور آبزی پروران

2313

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

madani@mail.fisheries.ir

علی اصغر مجاهدی

معاون صید و بنادر ماهی گیری

2256

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mojahedi@mail.fisheries.ir

مختار آخوندی

مدیرکل دفتر مدیریت امورصید و صیادی

2254

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

akhondi@mail.fisheries.ir

رضا شاهی فر

مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی و منابع دریایی

2272

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shahifar@mail.fisheries.ir

سیدمصطفی بهشتیان

مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری

2288

66944488

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

beheshtian@mail.fisheries.ir

حمزه رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع(معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع)

2491

66943880

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

rostampour@mail.fisheries.ir

رجبعلی قربانزاده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

2419-2422

66943863

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

ghorbanzadeh@mail.fisheries.ir

حمید آذره گر

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

2047-2048

66941367

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

azarehgar@mail.fisheries.ir

شاپو رکاکولکی

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

2417

66941360

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

kakoulaki@mail.fisheries.ir

شنطیا یزدانی

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

2152

66942582

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shantiayazdani@mail.fisheries.ir

اکبر شاولی پور

فرمانده یگان حفاظت منابه آبزی

2101-2102

66943940

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shavalipour@mail.fisheries.ir

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسین شیرزاد

رییس سازمان 

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حسین مهدی دوست

معاون بارزگانی و برنامه ریزی

88939604

88803911

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_business@corc.ir

عباس سیاح

مدیرخریدوفروش محصولات کشاورزی

88901011

88909029

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Market@corc.ir

علیرضا جوانمردی

مدیرکالاهای مصرفی

88906071

88906071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Stores@corc.ir

سیدغلامحسین طباطبایی

معاونت فنی واجرایی

88803082

88901317

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_exective@corc.ir

قربانعلی کشیری

مدیراعتبارات

88901013

88900348

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Credits@corc.ir

محرمعلی جبرئیلی

خدمات فنی و کشاورزی

88907689

88803513

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

agri@corc.ir

امیر رضا انصاری منش

مدیرخدمات مهندسی

88901010

88901012

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Construction@corc.ir

شمس الله مراد نیا

معاونت اداری ومالی

88900442

88900372

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_finance@corc.ir

علی عرفانی پناه

مدیرکل امورمالی

88902307

88906499

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

finance@corc.ir

محمدرضا جونقی

مدیراموراداری

88901014

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

hamidjazayeri1338@ ymailcom

احمدی شریفه

حوزه مدیرعامل مشاورومسئول ریاست و مشاور ومسئول پیگیریهای ویژه

88906070

88893982

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حجت الاسلام
رحمت عابدی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

88901518

88900471

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر


نوربخش بهزاد

مدیریت حراست

88893986

88893984

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

monitoring@corc.ir

عربعلی هراتیان

مدیریت حسابرسی

88893985

88806551

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

audity@corc.ir

احمدعلی ابن علیپور

مدیریت برنامه و بودجه

88900610

88803539

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

legal@corc.ir

شعبان تشویقی

مدیر ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات

88383071

88383071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر


آقای نادر علیزاده

دفتر نظام های بهره برداری

8838240

88893981

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

nezamhaye-bahrehbardari@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

دفتر امور تشکل های کشاورزی

88900439

88383067

88900469

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Tashakolha@corc.ir

تقی رجبی

دفتر آموزش و توسعه تعاونی ها

88900336

88905409

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Development@corc.ir

حبیبه اصغری

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

88901385

88806550

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

news@corc.ir

مهدی ابراهیمی

رییس اداره آمار و انفورماتیک

88805517

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

it@corc.ir

سازمان چای کشور

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

حبیب جهان ساز

رییس سازمان چای کشور

42337008-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور

Teaorganization.ir@gmail.com

گودرز دادپور دیلمانی

معاونت بازرگانی و بازاریابی

42338064-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


خیرالله امیری

معاونت بهبود تولید چای

42334307-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشورمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


سازمان امو عشایر ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

کرمعلی قندالی

رئیس سازمان امور عشایر ایران

66412360

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

حجت الاسلام حسین کاشی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

66413360

66412751

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

شاهپور علایی مقدم

معاون توسعه و امورزیربنایی

66973788

66412932

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

نقی ترابی

معاون توسعه مدیریت و منابع

66412519

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

بهرام میراخورلی

مدیرحوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

66973790

66412751

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سیاوش احمدی میرقائد

مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

66463734

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سعید پازوکی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

66408515

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

بابا داوردان

مدیرکل دفتر عمران و امورزیربنایی

66412932

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

داریوش نعمت الهی

مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید

66412932

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

احمد رحیمی

مدیرکل دفتر امورتعاونیها و نظام بهره برداری

66413373

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

محمد ایرانپور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

66412519

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

مهدی میزبان

مدیرکل دفتر مطالعات جامع

88897956

88897949

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

سیروس نصیری

مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی

66404800

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

فرانک یوسفی نیا

مدیر امورمالی و ذیحسابی

66412423

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

علیرضا رحیمی

رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل

66973789

66412691

میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر،تقاطع خیابان برادران مظفر، پلاک 12 و 14

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/22
تعداد بازدید:
18355
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal